Holink-2020

Over de HOlink

Coronamaatregelen

Op 11 en 12 juni vindt de jaarlijkse HOlink conferentie plaats in Papendal. Uiteraard houden we rekening met de overheidsmaatregelingen tegen het coronavirus. Op dit moment is nog niet duidelijk of er maatregelen zullen gelden die de HOlink gaan raken. Aangezien alles in gang is gezet en gereserveerd, gaan we door met de organisatie van de HOlink. Wellicht zullen we aanpassingen moeten doen, en zal de HOlink anders ingevuld worden dan dat je gewend bent, maar we hopen elkaar te zien op 11 en 12 juni.

HOlink 11 en 12 juni 2020 te Papendal

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De HOlink is dé plaats waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten aan bod komen. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten.  
Instellingen, onderwijskoepels, studentenorganisaties, OCW en Nuffic  zijn nauw betrokken bij het programma.

De doelgroepen van de HOlink  

• Medewerkers studentenadministraties • Hoofden studentenadministraties • Beleidsmedewerkers • Functioneel beheerders • Systeembeheerders • Informatiemanagers • Studielink Coördinatoren • SIS-leveranciers • Directeuren ICT • ICT-managers • CIO’s • Uitvoeringsorganisaties / OCW • International offices • Marketingmedewerkers/managers • Financieel medewerkers/managers • ICT&O medewerkers • Hoofden onderzoeksbureaus • Onderwijs- en opleidingsdirecteuren