Holink-2022

Over de HOlink

Coronamaatregelen

 

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, kon de HOlink in 2020 helaas geen doorgang vinden en zal het ook in 2021 niet plaatsvinden.

De HOlink is definitief verplaatst naar 16 en 17 juni 2022.

Op deze site zal te zijner tijd meer informatie volgen.

 

HOlink 16 en 17 juni 2022

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De HOlink is dé plaats waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten aan bod komen. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten.  
Instellingen, onderwijskoepels, studentenorganisaties, OCW en Nuffic  zijn nauw betrokken bij het programma.

De doelgroepen van de HOlink  

• Medewerkers studentenadministraties • Hoofden studentenadministraties • Beleidsmedewerkers • Functioneel beheerders • Systeembeheerders • Informatiemanagers • Studielink Coördinatoren • SIS-leveranciers • Directeuren ICT • ICT-managers • CIO’s • Uitvoeringsorganisaties / OCW • International offices • Marketingmedewerkers/managers • Financieel medewerkers/managers • ICT&O medewerkers • Hoofden onderzoeksbureaus • Onderwijs- en opleidingsdirecteuren